De stichting

Stichting Ketelbinkie

Stelt zich ten doel inzet en initiatieven van personen, groepen en instellingen voor en ten behoeve van de stad Rotterdam en haar bewoners in de openbaarheid te brengen, alsmede alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. Dit doel wordt jaarlijks bereikt door de toekenning van de Ketelbinkieprijs en de Koffietrofee.

Ketelbinkieprijs, voor ondernemers met lef! 

KetelbinkieprijsNa 23 jaar de Ketelbinkieprijs te hebben uitgereikt aan een organisatie of persoon met een maritiem karakter, besloot de stichting in 2005 een andere koers te gaan varen.

De prijs werd voortaan bestemd voor een Rotterdamse ondernemer of organisatie die zich in het afgelopen jaar op originele, creatieve en/of innovatieve wijze heeft geprofileerd, waardoor het Rotterdamse karakter duidelijk op de kaart is gezet. In aanmerking voor nominatie komen ondernemers of bedrijven met minder dan 50 werkzame personen binnen de gemeente Rotterdam die minder dan 7 jaar bestaan.

De geleverde prestatie dient een positief effect te hebben op de nationale en/of internationale uitstraling van de stad Rotterdam. In 2013 won GROOS de Ketelbinkieprijs.

Koffietrofee, voor de beste bak van Rotterdam. 

De Ketelbinkie koffieprijsSinds 1982 wordt de Koffietrofee jaarlijks uitgeloofd aan die horeca instelling, die het beste kopje koffie van Rotterdam schenkt.

De jury bestaat uit een twintigtal vertegenwoordigers van pers, radio en TV. In 2014 won NIKA Koffie & Thee.

Ketelbinkie 30 jaar…

In 2012 bestond bestaat Stichting Ketelbinkie 30 jaar, dat wordt gevierd met een groots feest dat zelfs tot in 2013 doorloopt:

  • Opgefriste vormgeving van het logo, het beeldje en de website
  • De musical ‘Ketelbinkie’ in samenwerking met het Hofpleintheater 
  • Het boek ’Ketelbinkie is van Rotterdam’, met daarin 30 jaar en meer geschiedenis en prachtige verhalen van voor en door echte Ketelbinkies. 

 

Het boek ’Ketelbinkie is van Rotterdam’