Jubileumboek: Ketelbinkie is van Rotterdam

Ketelbinkie, de straatjongen uit Rotterdam, uit het gelijknamige lied en boek, staat model voor het  onverzettelijke lef-imago van de Maasstad.
De Stichting ketelbinkie bestaat 30 jaar en geeft op 2 maart 2013 een jubileumboek uit: “Ketelbinkie is van Rotterdam” om op die manier de herinneringen aan alle ketelbinkies voor het nageslacht te bewaren. “Jubileumboek: Ketelbinkie is van Rotterdam” verder lezen